Nieuws

Nieuwe Stichting Herdenking Deportaties 1944

De Stichting 16 april 1944 is zeer verheugd dat, na het afgelopen zomer moeten besluiten om te stoppen met een aantal activiteiten waaronder het organiseren van herdenkingen en herdenkingsreizen, de nieuwe Stichting Herdenking Deportaties 1944 de ontstane lacune opvult. Wij wensen hen veel succes.

 

De Stichting 16 april 1944 gaat verder met haar onderzoek naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de IJmond met speciale aandacht voor de gevolgen van de Razzia van 16 april 1944. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op haar websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl

 

De gevolgen van de Razzia worden te zijner tijd in een documentaire samengevat. Deze documentaire wordt gefilmd en geregisseerd door cineast Roy Dames. Daarnaast worden de resultaten door Bart Vuijk gepubliceerd in de serie "Slachtoffers van WO II in de IJmond". Het ligt in de bedoeling om binnen afzienbare tijd (2019) een boek met alle facetten over de Razzia van 16 april 1944 uit te brengen.

 

Ter info: Op zondag 28 mei wordt de herdenking in Zöschen gehouden.

Met vriendelijke groet

Cor Bart

Voorzitter

Cor Bart | Maandag 20 Februari 2017, 12:58

Koninklijke Bibliotheek verheft website tot Digitaal Erfgoed

Vorige week hebben we een mail van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gekregen waarin ze aangeven dat ze ons digitale monument "www.razziabeverwijk.nl" aanmerken als digitaal erfgoed. De KB is wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Hierin staat dat KB het als haar taak ziet ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Ook de "zuster websites" www.merwedegijzelaars.nl van Anja van der Starre en www.groningergijzelaars.nl van Henk Brondijk zijn tot digitaal erfgoed verheven. Een heuglijk feit waar wij, als initiatiefnemers en beheerders, bijzonder mee ingenomen zijn. We danken Bert Hekman voor het bouwen van onze websites.

De websites zullen vanaf 17 maart 2016 gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB'.

Cor Bart | Donderdag 25 Februari 2016, 20:36

Bijeenkomst op 24 september 2011

Uitnodiging aan allen die geïnteresseerd zijn in de razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944.

 

De Stichting 16 april 1944 is opgericht om de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Razzia van 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord in ere te houden. (Die dag werden 486 mannen uit de IJmond afgevoerd van wie er 65 door de ontberingen in Duitsland omgekomen zijn).

Enige tijd geleden benaderde Horst Heydenreich ons met de mededeling dat de Kofferbakmarkt van Wijk aan Zee de Stichting 16 april 1944 een bedrag van € 1.000,- wil schenken om het bezoek aan de jaarlijkse herdenking in Zöschen te laten voortbestaan. (Zie de Jutter van september 2011)

Afgesproken is om de overdracht te laten plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van de Stichting op zaterdag 24 september a.s. (van 14:00 tot 17:00 uur) in de achterzaal van Café de Zon te Wijk aan Zee. De Stichting zal dit bedrag deels aanwenden om het mogelijk te maken dat de jeugd (b.v. van het Felisenum) de herdenking in 2012 in Zöschen mee kan maken.

 

Naast dit heugelijke feit besteden we die middag aandacht aan:

-          De foto’s van de herdenkingsreis naar Zöschen van 27 tm 30 mei jl.

-          De komende herdenkingsreis naar Zöschen, gepland van donderdag (Hemelvaartsdag) 17 t/m maandag 21 mei 2012.

-          Het plan van Jan Schrama om aan de Concordiaweg in Velsen-Noord een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan de 486 mannen die daar vlakblij op 16 april 1944 in bioscoop De Pont samengebracht zijn. (Dit initiatief is bekend bij B&W van Velsen)

-          Een verzoek van Peter Wetzel uit Merseburg om een aantal Stolperstenen in de IJmond te leggen. Het voorstel is om in de plaatsen cq kernen  Uitgeest, Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord, IJmuiden en mogelijk Haarlem op 16 april 2012 ieder 2 stolperstenen te leggen (zie http://www.stolpersteine.com/ ) De kosten bedragen € 120,- per Stolpersteen. Onderzocht moet worden of er toestemming van de respectievelijke gemeentes en familieleden verkregen kan worden.

-          Planning van de volgende bijeenkomsten om de voortgang te bespreken, de band te versterken en de contacten onderling en met de bevolking van de IJmond te verbeteren.

 

Burgemeester van Leeuwen heeft toegezegd ons die middag te bezoeken.

U bent allen van harte welkom. De consumpties in Café de Zon zijn voor eigen rekening.

 

Namens de Stichting 16 april 1944

Cor Bart

 

Ps

  1. Deze mail is via BCC aan ruim 75 e-mail adressen gezonden.
  2. Voor meer informatie over de razzia zie www.razziabeverwijk.nl
Cor Bart | Dinsdag 20 September 2011, 16:23

Link naar het lied over de Razzia toegevoegd

Onder "instanties" op het blad "Links" treft u de verbinding aan naar de website van het Comité 4 en 5 mei van Velsen. Op deze website is een item over deze Razzia opgenomen met onderaan het genoemde lied.
Cor Bart | Zaterdag 21 November 2009, 18:43

Link naar de Website Dwangarbeid

Onderstaande is overgenomen uit de inleiding op deze website.


Ik ben geen filmster
Bij het maken van deze site hebben we onder andere een aantal nog levende ex-dwangarbeiders gevraagd of we gebruik mochten maken van hun verhalen. Een van hen reageerde verbaasd: 'Waarom is wat ik beleefd heb voor jullie de moeite waard? Ik heb mijzelf nooit vergeleken met filmsterren en dergelijke.
Hoezo niet de moeite waard? Alsof alleen de glitter en glorie van filmsterren kan laten zien hoe het er in een oorlog aan toe gaat. Mooi niet!
Voor de gewone mensen brengt het oorlogsgeweld maar weinig positieve ervaringen met zich mee. Zeker niet wanneer zij gedwongen worden als slaven voor hun onderdrukkers te werken.
Wie meent dat oorlog leuk en avontuurlijk is, moet zich maar eens verdiepen in de ware geschiedenis van onder andere de meer dan tien miljoen dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de nazi's gewerkt hebben.


In het Platform www.dwangarbeid.net slaan verschillende Duitse en Nederlandse organisaties de handen ineen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Deze website is daar het resultaat van, als een uiting van het streven om onrecht, fascisme en onderdrukking uit de wereld te verbannen.
Cor Bart | Donderdag 4 Mei 2006, 09:24
« 1 2 3 4 »