Donaties

De activiteiten die de Stichting 16 april 1944 ontplooit, zoals herdenkingsreizen, worden betaald door de deelnemers aan deze activiteiten. De kosten van herdenkingen op 16 april en 4 mei, het gaande houden van de websites, lezingen en publicaties worden gefinancierd uit donaties. Als u onze werkzaamheden wilt ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

 

IBAN NL61 RABO 0162 4777 40, t.n.v. de Stichting 16 april 1944 te Beverwijk onder vermelding van Donatie.

 

De stichting is een culturele ANBI. Giften zijn aftrekbaar. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.