Koninklijke Bibliotheek verheft website tot Digitaal Erfgoed

Vorige week hebben we een mail van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gekregen waarin ze aangeven dat ze ons digitale monument "www.razziabeverwijk.nl" aanmerken als digitaal erfgoed. De KB is wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties. Hierin staat dat KB het als haar taak ziet ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden worden sites gearchiveerd die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving.

Ook de "zuster websites" www.merwedegijzelaars.nl van Anja van der Starre en www.groningergijzelaars.nl van Henk Brondijk zijn tot digitaal erfgoed verheven. Een heuglijk feit waar wij, als initiatiefnemers en beheerders, bijzonder mee ingenomen zijn. We danken Bert Hekman voor het bouwen van onze websites.

De websites zullen vanaf 17 maart 2016 gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB'.

Cor Bart | Donderdag 25 Februari 2016, 20:36