ANBI - gegevens

Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2012 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2013 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2014 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2015 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2016 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2017

Gegevens van de Stichting 16 april 1944, opgericht op 16 april 2009.

 • de naam van de instelling is Stichting 16 april 1944.
 • het RSIN/fiscaal nummer is 820685690.
 • de contactgegevens zijn: Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 243000. E-mail info@razziabeverwijk.nl
 • De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Razzia van 16 april 1944.
 • Het beleidsplan: Tot en met 2016 het jaarlijks organiseren van bijeenkomsten, herdenkingen en herdenkingsreizen en het doen van onderzoek naar oorlogsslachtoffers. Vanaf 2017 wordt deelgenomen aan herdenkingen in binnen- en buitenland. Daarnaast worden vanaf 2017 jaarlijks orgelconcerten verzorgd met als thema "Muziek Verbindt" in Zöschen, Kieritzsch en Schafstädt. Herdenkingen en het leggen van Stolperstenen worden alleen op verzoek georganiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers van de IJmond, het presenteren van deze gegevens op de websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl en in de nabije toekomst op www.aelzoeschen.eu. De Stichting ondersteunt het realiseren van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames en het realiseren van boekwerken in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond". Naar verwachting zal het boek "De Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944" in het voorjaar van 2020 verschijnen.
 • Het bestuur heeft de volgende samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 3 bestuursleden.
 • De namen van de bestuurders in 2017 zijn: Voorzitter C.H.M. Bart, Penningmeester S. van Rookhuizen, Secretaris A.C. van Luijn.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.
 • In 2017 werd op 4 mei een krans gelegd bij het monument op het Stationsplein, onderzoek uitgevoerd, het boeken bestand uitgebreid en in juli werden orgelconcerten in Kieritzsch en Zöschen verzorgd met als thema "Muziek verbindt" 
 • Planning 2018: Onderzoek in archieven in Nederland en Duitsland. Het onderhouden van de vriendschappelijke contacten met de partners in Zöschen, Merseburg, Wallendorf, Neukieritzsch en Schafstädt. In juli organiseren van een zomeravond orgelconcert in Kieritzsch en Zöschen met de titel "Musik verbindet". In het najaar uitbrengen van de volgende editie in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond". Verdere stappen zetten ter realisatie van het boek over de Razzia. Medewerking verlenen aan realisatie van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames.   
 • De financiële verantwoording over de boekjaren 2012 t/m 2017 treft u boven dit artikel aan in de PDF.