ANBI - gegevens

Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2012 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2013 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2014 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2015 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2016 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2017 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2018 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2019 Stichting 16 april 1944. Jaarrekening 2020 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2021 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2022

Gegevens van de Stichting 16 april 1944, opgericht op 16 april 2009.

 • de naam van de instelling is Stichting 16 april 1944.
 • het RSIN/fiscaal nummer is 820685690.
 • de contactgegevens zijn: Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 243000. E-mail info@razziabeverwijk.nl
 • De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Razzia van 16 april 1944.
 • Het beleidsplan: Tot en met 2016 het jaarlijks organiseren van bijeenkomsten, herdenkingen en herdenkingsreizen en het doen van onderzoek naar oorlogsslachtoffers. Vanaf 2017 wordt deelgenomen aan herdenkingen in binnen- en buitenland. Daarnaast worden vanaf 2017 jaarlijks orgelconcerten verzorgd met als thema "Muziek Verbindt" in Zöschen, Kieritzsch en Schafstädt. Herdenkingen en het leggen van Stolperstenen worden alleen op verzoek georganiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers van de IJmond, het presenteren van deze gegevens op de websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl en in de nabije toekomst op www.aelzoeschen.eu. De Stichting ondersteunt het verbeteren van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames en het realiseren van boekwerken in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond". Naar verwachting zal het boek "De Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944" in het voorjaar van 2024 verschijnen.
 • Het bestuur heeft de volgende samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 3 bestuursleden.
 • De namen van de bestuurders in 2021 zijn: Voorzitter C.H.M. Bart, Penningmeester S. van Rookhuizen, De functie van Secretaris is vacant.  
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.
 • Op 16 april 2022 werd er in klein comité met burgemeester Smit een herdenking gehouden bij de plaquette op het Stationsplein. De herdenkingen in Zöschen en vond plaats in het eerste weekend van mei.  Onderzoek in archieven kon hoofdzakelijk digitaal uitgevoerd worden.
 • Planning 2023: Onderzoek in archieven in Nederland en Duitsland. Het onderhouden van de vriendschappelijke contacten met de partners in Zöschen, Merseburg, Wallendorf, Neukieritzsch en Schafstädt. Herdenking op 7 mei 2023 in Zöschen en Neukieritzsch. Verder werken aan en onderzoek doen voor het boek over de Razzia dat volgens de laatste planning op 16 april 2024 gepresenteerd zal worden. De vertraging is ontstaan doordat de schrijver een andere functie kreeg en de onmogelijkheden om een archief te bezoeken door de Corona-crisis.
 • De financiële verantwoording over de boekjaren 2012 t/m 2022 treft u boven dit artikel aan in de PDF.

.