ANBI - gegevens

Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2012 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2013 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2014 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2015 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2016 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2017 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2018 Stichting 16 april 1944 jaarrekening 2019 Stichting 16 april 1944. Jaarrekening 2020

Gegevens van de Stichting 16 april 1944, opgericht op 16 april 2009.

 • de naam van de instelling is Stichting 16 april 1944.
 • het RSIN/fiscaal nummer is 820685690.
 • de contactgegevens zijn: Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 243000. E-mail info@razziabeverwijk.nl
 • De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Razzia van 16 april 1944.
 • Het beleidsplan: Tot en met 2016 het jaarlijks organiseren van bijeenkomsten, herdenkingen en herdenkingsreizen en het doen van onderzoek naar oorlogsslachtoffers. Vanaf 2017 wordt deelgenomen aan herdenkingen in binnen- en buitenland. Daarnaast worden vanaf 2017 jaarlijks orgelconcerten verzorgd met als thema "Muziek Verbindt" in Zöschen, Kieritzsch en Schafstädt. Herdenkingen en het leggen van Stolperstenen worden alleen op verzoek georganiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers van de IJmond, het presenteren van deze gegevens op de websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl en in de nabije toekomst op www.aelzoeschen.eu. De Stichting ondersteunt het verbeteren van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames en het realiseren van boekwerken in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond". Naar verwachting zal het boek "De Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944" in het voorjaar van 2022 verschijnen.
 • Het bestuur heeft de volgende samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 3 bestuursleden.
 • De namen van de bestuurders in 2020 zijn: Voorzitter C.H.M. Bart, Penningmeester S. van Rookhuizen, Secretaris A.C. van Luijn. Helaas is de heer van Luijn ons ontvallen op 23 maart 2021.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.
 • In 2020 waren er vele plannen die echter door de Corona-pandemie in het water zijn gevallen. Op 16 april 2020 werd er in klein comité met burgemeester Smit een herdenking gehouden bij de plaquette op het Stationsplein. De herdenkingen in Zöschen en Neukieritzsch werden afgelast. Onderzoek in archieven kon hoofdzakelijk digitaal uitgevoerd worden. Het onderzoek in het archief van Tata Steel is in april 2021 afgerond.
 • Planning 2021: Onderzoek in archieven in Nederland en Duitsland. Het onderhouden van de vriendschappelijke contacten met de partners in Zöschen, Merseburg, Wallendorf, Neukieritzsch en Schafstädt. Door de Covid-19 problematiek is de herdenking van 9 mei 2021 in Zöschen en zijn de 3 orgelconcerten in Kieritzsch, Zöschen en Schafstädt afgelast. Verder werken aan en onderzoek doen voor het boek over de Razzia dat volgens de laatste planning op 16 april 2022 gepresenteerd zal worden. De vertraging is ontstaan doordat de schrijver een andere functie kreeg en de onmogelijkheden om een archief te bezoeken door de Corona-crisis.
 • De financiële verantwoording over de boekjaren 2012 t/m 2020 treft u boven dit artikel aan in de PDF.

.