ANBI - gegevens

Jaarrekening over 2012 van de Stichting 16 april 1944.

Gegevens aan van de Stichting 16 april 1944, opgericht op 16 april 2009.

 • de naam van de instelling is Stichting 16 april 1944.
 • het RSIN/fiscaal nummer is 820685690.
 • de contactgegevens zijn: Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 243000. E-mail info@razziabeverwijk.nl
 • De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Razzia van 16 april 1944.
 • Het beleidsplan: Jaarijks organiseren van bijeenkomsten, herdenkingen en herdenkingsreizen.
 • Het bestuur heeft de volgende samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 3 bestuursleden.
 • De namen van de bestuurders in 2012 zijn: Voorzitter G.K. Fierstra, Penningmeester A. Kooiman, Secretaris J.J. Epskamp, bestuursleden L. van IJmond en C.H.M. Bart.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.
 • In 2012 organiseerde de stichting de ontvangst en begeleiding van onze gasten uit Duitsland van 15 t/m 19 april. De herdenking op 16 april bij de plaquette op het Stationsplein in Beverwijk en de onthulling van het "16 april 1944 pad" in Velsen-Noord. De herdenkingsreis naar Zöschen van 17 t/m 21 mei. Twee bijeenkomsten in Café de Zon.
 • Planning 2014. Van 11 t/m 18 april 2014 wordt de internationale Herdenkingsweek georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat de Razzia 70 jaar geleden plaatsvond. Zie hiervoor MUCH April 11th-18th 2014. Voor de overige herdenkings activiteiten verwijzen we naar Herdenken 2014. In het voor- en najaar wordt een bijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd in Café de Zon te Wijk aan Zee. Datums volgen.
 • De financiële verantwoording over het boekjaar 2012 treft u boven dit artikel aan in de PDF.