ANBI - gegevens

Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2012 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2013 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2014 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2015 Stichting 16 april 1944 Jaarrekening 2016

Gegevens van de Stichting 16 april 1944, opgericht op 16 april 2009.

 • de naam van de instelling is Stichting 16 april 1944.
 • het RSIN/fiscaal nummer is 820685690.
 • de contactgegevens zijn: Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 243000. E-mail info@razziabeverwijk.nl
 • De doelstelling van de Stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de Razzia van 16 april 1944.
 • Het beleidsplan: Tot en met 2016 het jaarijks organiseren van bijeenkomsten, herdenkingen en herdenkingsreizen en het doen van onderzoek naar oorlogsslachtoffers. Vanaf 2017 worden geen bijeenkomsten of herdenkingsreizen meer georganiseerd. Herdenkingen en het leggen van Stolperstenen worden slechts op verzoek georganiseerd. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers van de IJmond, het presenteren van deze gegevens op de websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl en in de nabije toekomst op www.aelzoeschen.eu. De Stichting ondersteunt het realiseren van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames en het realiseren van boekwerken in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond" en realisatie van het boek "De Razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944".
 • Het bestuur heeft de volgende samenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 3 bestuursleden.
 • De namen van de bestuurders in 2017 zijn: Voorzitter C.H.M. Bart, Penningmeester S. van Rookhuizen, Secretaris A.C. van Luijn.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen vergoed worden.
 • In 2016 organiseerde de stichting de ontvangst en begeleiding van onze gasten uit Duitsland in april, De herdenking op 16 april bij de plaquette op het Stationsplein in Beverwijk, de herdenkingsreis in mei naar Zöschen/Neukieritzsch en de reis met jongeren en ouderen in augustus naar Jaraczewo en Auschwitz in Polen. 
 • Planning 2017: Onderzoek in archieven in Nederland en Duitsland. Het onderhouden van de vriendschappelijke contacten met de partners in Zöschen, Merseburg, Wallendorf, Neukieritzsch en Schafstädt. Op 14 en 15 juli organiseren van een zomeravond orgelconcert in Kieritzsch en Zöschen met de titel "Musik verbindet". In het najaar uitbrengen van de volgende editie in de serie "Oorlogsslachtoffers IJmond". Verdere stappen zetten ter realisatie van het boek over de Razzia. Medewerking verlenen aan realisatie van de documentaire "Oorlog tot in het graf" van cineast Roy Dames.   
 • De financiële verantwoording over de boekjaren 2012 t/m 2016 treft u boven dit artikel aan in de PDF.