Politionele acties Ned-Indië

Veelal wordt gedacht dat de kwalificatie 'politioneel' werd gehanteerd als een manier om te verbloemen dat het hier om een vrijheidsoorlog ging en aldus de kritiek, ook uit het buitenland, op het militaire optreden te pareren. Dit is onjuist. De term 'politionele actie' werd door het Nederlandse kabinet bij de eerste militaire actie in juli 1947 gelanceerd om duidelijk te maken dat de actie niet de bedoeling had de Republiek te vernietigen maar slechts een beperkt ('politioneel') karakter had: namelijk de contrakrachten in de Republiek uit te schakelen die een diplomatieke oplossing van het conflict saboteerden.[4] Bron Wikipedia

Hieronder treft u de namen aan van de jongemannen geboren in 1925 of 1926 die zonder pardon, na hun gijzeling en gevangenschap in Amersfoort en de kampen in Duitsland, naar Nederlands-Indië werden gezonden voor het herstellen van "Orde en Vrede".

 

Cor (C.) van der Aar,  

Jan (J.C.) Breur,  

Jan (J.C.W.) Dekker,  

Joop (J.F.W.) Does,  

Joop (J.B.) Duin,  

Joop (J.J.) Duin,  

Wim (W.J.) Geijs,  

Dirk (D.) Inpijn,  

Menne (M.J.) van der Kooi,  

Willem (W.A.) Kraaijeveld,

Nico (N.) Mantje,  

Jaap (J.A.) van Rookhuizen,  

Wim (W.A.) Schoone,  

Willem (W.) Soeteman,  

Hans (J.) Vos.

Egbert (E.J.H.) Wilmink,