Politionele acties Ned-Indië

Veelal wordt gedacht dat de kwalificatie 'politioneel' werd gehanteerd als een manier om te verbloemen dat het hier om een vrijheidsoorlog ging en aldus de kritiek, ook uit het buitenland, op het militaire optreden te pareren. Dit is onjuist. De term 'politionele actie' werd door het Nederlandse kabinet bij de eerste militaire actie in juli 1947 gelanceerd om duidelijk te maken dat de actie niet de bedoeling had de Republiek te vernietigen maar slechts een beperkt ('politioneel') karakter had: namelijk de contrakrachten in de Republiek uit te schakelen die een diplomatieke oplossing van het conflict saboteerden.[4] Bron Wikipedia

Hieronder treft u 24 namen aan van de jongemannen geboren in de jaren 1924, 1925 of 1926 die zonder pardon, na hun gijzeling en gevangenschap in Amersfoort en de kampen in Duitsland, naar Nederlands-Indië werden uitgezonden voor het herstellen van "Orde en Vrede". Allen zijn teruggekeerd behalve Willem Soeteman die op 25 april 1949 omkwam te Bogor.

 

Naam                                         Aanleiding om hem op te nemen op deze lijst.

Cor (C.) van der Aar,                Ereteken voor Orde en Vrede. IJmuider Courant van 24 maart 1951.

Jan (J.C.) Breur,                       Thuisvarend op de Zuiderkruis. Aankomst Rotterdam 18 februari 1950.

Jan (J.C.W.) Dekker,                Jan vertelde dat hij na de bevrijding naar Indonesië uitgezonden werd.

Joop (J.F.W.) Does,                 Joop was een vriend van de omgekomen Arie de Wit.

Joop (J.B.) Duin,                       Thuisvarend op de Georgic. Aankomst Rotterdam 26 maart 1950.

Joop (J.J.) Duin,                       Thuisvarend op de Volendam. Aankomst Rotterdam 28 november 1949.

Wim (W.J.) Geijs,                     Thuisvarend op de Georgic. Aankomst Rotterdam 28 november 1949.

Dirk (D.) Inpijn,                         Thuisvarend op de Grote Beer. Aankomst Amsterdam 20 maart 1948.

Arie (A.) Keuning                      Dochter meldde: "Hij nam in 1946 dienst om als vrijwilliger naar Ned. Indie te gaan"

Menne (M.J.) van der Kooi,    Thuisvarend op de Johan van Oldenbarnevelt. Aankomst Amsterdam 8 december 1949.

Willem (W.A.) Kraayeveld,      Thuisvarend op de Grote Beer. Aankomst Amsterdam 13 april 1950.

Teun (T.) Kroon,                       Thuisvarend op de Fairsea. Aankomst Rotterdam 4 april 1950.

Jos (J.A.) van der Linde,          Vertrok volgens familie in 1946. Gerepatrieerd zomer 1949.

Nico (N.) Mantje,                      Thuisvarend op de Volendam. Aankomst Rotterdam 22 maart 1950.

Jaap (J.A.) van Rookhuizen,   Jaap vertelde dat hij na de bevrijding naar Indonesië uitgezonden werd.

Wim (W.A.) Schoone,              Thuisvarend op de Johan van Oldenbarnevelt. Aankomst Amsterdam 22 februari 1950.

Willem (W.) Soeteman,             Overleden Bogor 25 april 1949.

Franciscus (F.J.) Staring           Ereteken voor Orde en Vrede. IJmuider Courant van 24 januari 1951.

George (G.K.) Stor,                  Ereteken voor Orde en Vrede. IJmuider Courant van 20 augustus 1950.

Hans (J.) Vos,                          Vertrokken met de Kota Inten uit Rotterdam op 24 december 1949.

Piet van Vuuren,                      Thuisvarend op de Zuiderkruis. Aankomst Rotterdam 17 december 1949.

Egbert (E.J.H.) Wilmink,           Egbert plaatste een advertentie in de IJmuider Courant als dank op 13 juni 1950.

Jan (J.E.) Witteman,               Thuisvarend op de General R.L. Howze. Aankomst Amsterdam 30 april 1950.

Nol (A.) Zandstra.                     Dochter Ellen vertelde dat Nol naar Indonesië uitgezonden werd.