Bijeenkomst op 24 september 2011

Uitnodiging aan allen die geïnteresseerd zijn in de razzia van Beverwijk en Velsen-Noord van 16 april 1944.

 

De Stichting 16 april 1944 is opgericht om de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Razzia van 16 april 1944 in Beverwijk en Velsen-Noord in ere te houden. (Die dag werden 486 mannen uit de IJmond afgevoerd van wie er 65 door de ontberingen in Duitsland omgekomen zijn).

Enige tijd geleden benaderde Horst Heydenreich ons met de mededeling dat de Kofferbakmarkt van Wijk aan Zee de Stichting 16 april 1944 een bedrag van € 1.000,- wil schenken om het bezoek aan de jaarlijkse herdenking in Zöschen te laten voortbestaan. (Zie de Jutter van september 2011)

Afgesproken is om de overdracht te laten plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van de Stichting op zaterdag 24 september a.s. (van 14:00 tot 17:00 uur) in de achterzaal van Café de Zon te Wijk aan Zee. De Stichting zal dit bedrag deels aanwenden om het mogelijk te maken dat de jeugd (b.v. van het Felisenum) de herdenking in 2012 in Zöschen mee kan maken.

 

Naast dit heugelijke feit besteden we die middag aandacht aan:

-          De foto’s van de herdenkingsreis naar Zöschen van 27 tm 30 mei jl.

-          De komende herdenkingsreis naar Zöschen, gepland van donderdag (Hemelvaartsdag) 17 t/m maandag 21 mei 2012.

-          Het plan van Jan Schrama om aan de Concordiaweg in Velsen-Noord een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan de 486 mannen die daar vlakblij op 16 april 1944 in bioscoop De Pont samengebracht zijn. (Dit initiatief is bekend bij B&W van Velsen)

-          Een verzoek van Peter Wetzel uit Merseburg om een aantal Stolperstenen in de IJmond te leggen. Het voorstel is om in de plaatsen cq kernen  Uitgeest, Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord, IJmuiden en mogelijk Haarlem op 16 april 2012 ieder 2 stolperstenen te leggen (zie http://www.stolpersteine.com/ ) De kosten bedragen € 120,- per Stolpersteen. Onderzocht moet worden of er toestemming van de respectievelijke gemeentes en familieleden verkregen kan worden.

-          Planning van de volgende bijeenkomsten om de voortgang te bespreken, de band te versterken en de contacten onderling en met de bevolking van de IJmond te verbeteren.

 

Burgemeester van Leeuwen heeft toegezegd ons die middag te bezoeken.

U bent allen van harte welkom. De consumpties in Café de Zon zijn voor eigen rekening.

 

Namens de Stichting 16 april 1944

Cor Bart

 

Ps

  1. Deze mail is via BCC aan ruim 75 e-mail adressen gezonden.
  2. Voor meer informatie over de razzia zie www.razziabeverwijk.nl
Cor Bart | Dinsdag 20 September 2011, 16:23