Nieuws

Presentatie niet altijd correct

Geachte bezoeker,
De website is nog niet volledig betrouwbaar. O.a. staat bij een aantal jongens die uit Amersfoort vrijgelaten zijn onjuist "niet vrijgelaten" vermeld. Deze fout wordt binnenkort gerepareerd.
Cor Bart | Dinsdag 28 December 2004, 00:11

Digitaal Monument online

Geachte bezoeker.
Sinds 15 december 2004, 08:00 uur, is het Digitaal Monument online. Van 402 jongens die gegijzeld zijn zijn de gegevens beschikbaar. Door de bereidwillige medewerking van de Gemeente Beverwijk zijn de gegevens van de jongens uit Beverwijk gecontroleerd en aangevuld. Dit geldt niet voor de gegevens van de jongens uit de overige gemeenten.

Foto's, scans van documenten, beschrijvingen van de verschillende kampen, links etc. worden de komende weken ingevoerd.
Cor Bart | Woensdag 15 December 2004, 08:57

Laatste toevoegingen

Laatste wijziging zie onder:


Kampen: Lager Schafstädt


4 luchtfoto's van Google Earth van het kamp met de omgeving.


Namenlijst: Wim Raap.


Trouwfoto van Wim uit 1942 en een foto a/b van het schip waarmee hij en zijn gezin emigreerde.
Persoonlijk verhaal toegevoegd.


Namenlijst: Age Baas.


Foto van Age uit 1943 in een timmermanswerkplaats, zijn Overlijdensakte, een tekening en een brief toegevoegd. Zijn persoonlijk verhaal uitgebreid.


Namenlijst: Joop Casander.


Bidprentje van Joop en een pentekening gemaakt door Joop, onder de naam J. Schutte, van de Wijkertoren door hem gemaakt in 1942 toegevoegd.


Namenlijst: Gerard Kochx.


Bidprentje en foto's toegevoegd.


Namenlijst: Fons Bouchier.


Informatie van familieleden toegevoegd.


Namenlijst: Arie Kooiman.


Links - Fotoalbum: Herdenking Duitsland 27 en 28 mei 2006.
Cor Bart | , :

Herdenken in 2007

Beverwijk, 10 april 2007.Onderwerp: Herdenkingen in 2007.


Geachte Dame en Heren,In deze brief treft u een overzicht aan van de activiteiten in april en mei 2007 in verband met de herdenkingen van de Razzia van 16 april 1944.Bezoek delegatie uit Zöschen.

Op 16 april ontvangt burgemeester Weterings een delegatie van 10 personen uit Zöschen, de plaats in Duitsland waar Beverwijkers jaarlijks naar toe gaan voor de herdenking van de Razzia-slachtoffers. De delegatie bestaat uit burgemeester Richard Schaaf, zijn vrouw Edda en leden van de Historische Vereniging Zöschen. Het bezoek vangt aan met een kranslegging.
Maandag 16 april 2007 om 17:00 uur - Kranslegging.

Burgemeester Theo Weterings en burgemeester Schaaf leggen kransen bij het monument op het Stationsplein B&W van de gemeente Beverwijk stellen het zeer op prijs indien u de kranslegging bijwoont. Ook basisschool De Wilgeroos en het comité 4 mei is uitgenodigd.
Donderdag 19 april 2007 om 14:00 uur - Herdenking in Kamp Amersfoort.

De volgende dagen bezoeken we onder meer De Keukenhof, De Zaanse Schans en natuurlijk het strand. Op 19 april gaan we gezamenlijk naar de herdenking van de overdracht in 1945 van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis. Daarna reist de delegatie terug naar Zöschen.

Zondag 29 april om 11.00 uur - Beverwijk Gedenkt.

Op zondag 29 april vindt er, in de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk aan de Arendsweg een herdenkingsdienst plaats ter nagedachtenis van alle slachtoffers en gevallenen van oorlogsgeweld en vredesmissies vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot heden.


Deze viering heeft als titel Beverwijk Gedenkt en wordt opgeluisterd en verzorgd door:
Themakoor Wijk aan Zee: o.l.v. Marja Westerbeek–van der Peet.

Organist: de heer J. Koster.

Muzikale begeleiding: Blazers ensemble Wittebrood uit Egmond aan den Hoef.

Ondersteuning : De Scouting groep Mees Toxopeus.

Medewerkers en staf: De vrijwilligers van de Goede Raad.

De dienst wordt geleid door: Pastor Bertus Stuifbergen.

Koffie en thee: Vrijwilligers schenken u een kopje achter in de kerk.


Bij de uitgangen zal gecollecteerd worden ter dekking van de kosten van deze dienst.
Voor belangstellenden is er in de kerk een kleine tentoonstelling ingericht. Foto’s van de mannen uit Indië en kaart materiaal, de lijsten met de namen van de 375 Indië strijders uit Beverwijk. De tentoonstelling 60-jaar bevrijding die twee jaar geleden in het Stadskantoor getoond werd wordt opgesteld. De ouderen kunnen napraten in de Jozefzaal en zo nodig in het Parochiecentrum waar ook voor koffie en thee gezorgd wordt.

Beverwijk Gedenkt is een initiatief van de St. Indië-monument en www.razziabeverwijk.nl
Vrijdag 4 mei 2007 om 11:30 uur - Dodenherdenking bij het Razzia-Monument.

Op vrijdag 4 mei wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie in het Eetcafé CINEAC van de Bioscoop Cineworld op het Stationsplein.Vrijdag 4 mei 2007 vanaf 14:00 uur - Bibliotheek Kerkstraat Beverwijk.

U wordt uitgenodigd voor een ontmoetingsbijeenkomst in de mensenbibliotheek
van Beverwijk met als thema ‘Gedenken in gesprek’.Ieder zal 4 mei op eigen wijze gedenken. Voor velen is het een moeilijke dag. We gedenken vaak met de gedachte “Dit nooit meer”, terwijl het oorlogsgeweld in de wereld lijkt toe te nemen. We gedenken vaak met de gedachte “Opdat we niet zullen vergeten”, terwijl dat toch gebeurt. Waartoe gedenken we? Vanuit welke achtergrond gedenken we?
‘Gedenken in gesprek’ is een initiatief van de Cees van der Steen en Thea van den Ham van de mensenbibliotheek Beverwijk.De tentoonstelling ’60 jaar bevrijding’ wordt van 1 t/m 4 mei in de Bibliotheek opgesteld. De gesprekken kunnen op de verschillende zitjes of bij de tentoonstelling gevoerd worden
Ook wordt de Televisie documentaire "Er staan Duitsers voor de deur", die op 1 mei 2005 werd uitgezonden door RTV N-H (Radio Televisie Noord-Holland), op beeldscherm getoond. Twee overlevenden, Adriaan Schellevis en Leen van IJmond vertellen hun verhaal over de Razzia van 16 april 1944 en de gevolgen voor hen.

Zondag 20 mei 2007 om 14:00 uur - Herdenking in Zöschen Duitsland.

Op vrijdag 18 mei vertrekken we met een bus of met busjes naar Duitsland om daar op 20 mei de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van het ArbeitsErziehungsLager Zöschen bij te wonen. De terugreis wordt aanvaardt op maandag 21 mei. De reis- en overnachtingkosten bedragen ongeveer € 200,- per persoon, inclusief ontbijt, exclusief overige maaltijden.Voor informatie en deelname gelieve u contact op te nemen met de
Familie Bart Jan Pleeginghof 6 1944 PP Beverwijk. Telefoon 0251 – 243 000.


Met vriendelijke groeten, Nellie en Cor Bart.
Cor Bart | , :

Herdenken 2008

Uitnodiging voor de samenkomst van de groep 16 april 1944
Geachte geadresseerde.
Op zaterdag 15 maart 2008 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert de groep 16 april 1944 haar 2e bijeenkomst van dit jaar in de Jozefzaal van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk aan de Arendsweg 59 te Beverwijk. U bent van harte uitgenodigd.Voor zover ons bekend heeft u een familielid of familieleden die betrokken zijn geweest bij de Razzia van 16 april 1944. Waarschijnlijk kent u de website www.razziabeverwijk.nl die sinds december 2004 beschikbaar is op Internet, of heeft u wel eens een stukje in de krant gelezen over de website of de mensen daarachter. Een aantal redenen zijn aan te voeren om niet langer als “groep” bekend te staan maar een bredere inbedding van de organisatie van de activiteiten die samenhangen met de Razzia van 16 april 1944 na te streven.Jaarlijks zijn er een aantal vaste momenten:

- Bezoek delegatie uit Duitsland.

- Organisatie herdenkingsdienst “Beverwijk Gedenkt”.

- Herdenking op 4 mei.

- Herdenkingsreis naar Duitsland.

- Bijeenkomsten.

- Andere activiteiten.

Daarnaast ontwikkelt de Gemeente Beverwijk bouwplannen voor het Stationsplein die direct van invloed zijn op het Monument dat daar sinds 1969 geplaatst is.Bezoek delegatie uit Zöschen Duitsland.

Van 16 april tot en met 20 april 2008 brengt een delegatie van 10 personen uit Zöschen in Duitsland voor de tweedekeer een bezoek aan Beverwijk. Zöschen is de plaats in Duitsland waar Beverwijkers jaarlijks naar toe gaan voor de herdenking van de Razzia-slachtoffers. De delegatie bestaat uit burgemeester Richard Schaaf, zijn vrouw Edda en leden van de Historische Vereniging Zöschen.
Op zaterdag 19 april bezoeken we, gezamenlijk met de delegatie uit Zöschen, de herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Als er voldoende belangstelling uit Beverwijk is dan kunnen we mogelijk een bus huren.Beverwijk Gedenkt.

Op een zondag in april, waarschijnlijk de 20e, wordt er weer een herdenkingsdienst georganiseerd ter nagedachtenis van alle slachtoffers en gevallenen van oorlogsgeweld en vredesmissies vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot heden.

Beverwijk Gedenkt is een initiatief van de St. Indië-monument en www.razziabeverwijk.nlDodenherdenking bij het Razzia-Monument.

Op zondag 4 mei om 11:30 uur wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk. De herdenking wordt georganiseerd door de Gemeente Beverwijk in samenwerking met Basisschool de Wilgeroos die het monument geadopteerd heeft. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie in het Eetcafé CINEAC van de Bioscoop Cineworld op het Stationsplein.
Herdenking in Zöschen Duitsland.

Op vrijdag 16 mei vertrekken we met een bus naar Duitsland om daar op zondag 18 mei de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van het ArbeitsErziehungsLager Zöschen bij te wonen. De terugreis wordt aanvaard op maandag 19 mei. De reis- en overnachtingkosten bedragen ongeveer € 200,- per persoon, inclusief ontbijt, exclusief overige maaltijden.Bijeenkomsten.

Twee of driemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden. Napraten over de herdenkingsreis, foto’s en video’s bekijken, vooruitblikken naar de volgende samenkomsten in Beverwijk of in Duitsland.Andere activiteiten.

Naast een bezoek aan Zöschen en Pulgar dienen we ook de andere plaatsen in Duitsland niet te vergeten waar de slachtoffers van de Razzia naartoe gebracht zijn. Dit zijn, Braunschweig, Weferlingen, Walbeck, Grasleben, Schkopau, Spergau, Kieritzsch, Peres, Nietleben en Schafstädt. Een hele rij plaatsnamen waar mannen te werk zijn gesteld in fabrieken, in mijnen en op aan te leggen vliegvelden. Wij willen er naar streven om zoveel mogelijk plaatsen te bezoeken en als het mogelijk is daar een gedenkteken op te richten.Website laten uitgroeien tot een boek.

De website www.razziabeverwijk.nl dient onderhouden en uitgebreid te worden. Over enige jaren verwachten we voldoende informatie verzameld te hebben om een boek over deze Razzia uit te kunnen geven.Bouwen op het Stationsplein.

De Gemeente Beverwijk heeft vergevorderde plannen voor het Stationsgebied. Tijdens de inspraakavond van 29 januari jl. bleek dat de Gemeente Beverwijk niet nagedacht had over het herplaatsen van het monument voor de slachtoffers van de Razzia dat aan een muur op het Stationsplein bevestigd is.


Uit een eerdere bespreking tussen het Comité Dodenherdenking, de groep 16 april 1944 en de Stichting Indië Monument blijkt dat het Comité Dodenherdenking alle herdenkingen op 4 mei wil samentrekken op Begraafplaats Duinrust. Met de Stichting Indië Monument zijn wij van mening dat het monument én de herdenking op het Stationsplein dient te blijven, de plek waar velen uit Beverwijk vertrokken zijn om niet meer terug te keren.“Stichting 16 april 1944”

Om al de bovengenoemde activiteiten een goede basis maar vooral ook een goede toekomst te geven willen we overgaan tot het oprichten van een Stichting met de naam:
“Stichting 16 april 1944”. Voor deze Stichting zoeken we bestuursleden die zich verbonden voelen met de Razzia van 16 april 1944 omdat hun vader of familielid daarbij betrokken was.Volgend weekend bellen we u om te vragen of u naar de bijeenkomst op zaterdag 15 maart 2008 van 14:00 tot 17:00 uur komt, dan zorgen wij voor koffie, thee, drankjes en hapjes.Met vriendelijke groeten,

Nellie en Cor Bart.

Jan Pleeginghof 6

1944 PP Beverwijk

0251 – 243 000.
Cor Bart | , :
« 1 2 3 4 »