Herdenken 2008

Uitnodiging voor de samenkomst van de groep 16 april 1944
Geachte geadresseerde.
Op zaterdag 15 maart 2008 van 14:00 tot 17:00 uur organiseert de groep 16 april 1944 haar 2e bijeenkomst van dit jaar in de Jozefzaal van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk aan de Arendsweg 59 te Beverwijk. U bent van harte uitgenodigd.Voor zover ons bekend heeft u een familielid of familieleden die betrokken zijn geweest bij de Razzia van 16 april 1944. Waarschijnlijk kent u de website www.razziabeverwijk.nl die sinds december 2004 beschikbaar is op Internet, of heeft u wel eens een stukje in de krant gelezen over de website of de mensen daarachter. Een aantal redenen zijn aan te voeren om niet langer als “groep” bekend te staan maar een bredere inbedding van de organisatie van de activiteiten die samenhangen met de Razzia van 16 april 1944 na te streven.Jaarlijks zijn er een aantal vaste momenten:

- Bezoek delegatie uit Duitsland.

- Organisatie herdenkingsdienst “Beverwijk Gedenkt”.

- Herdenking op 4 mei.

- Herdenkingsreis naar Duitsland.

- Bijeenkomsten.

- Andere activiteiten.

Daarnaast ontwikkelt de Gemeente Beverwijk bouwplannen voor het Stationsplein die direct van invloed zijn op het Monument dat daar sinds 1969 geplaatst is.Bezoek delegatie uit Zöschen Duitsland.

Van 16 april tot en met 20 april 2008 brengt een delegatie van 10 personen uit Zöschen in Duitsland voor de tweedekeer een bezoek aan Beverwijk. Zöschen is de plaats in Duitsland waar Beverwijkers jaarlijks naar toe gaan voor de herdenking van de Razzia-slachtoffers. De delegatie bestaat uit burgemeester Richard Schaaf, zijn vrouw Edda en leden van de Historische Vereniging Zöschen.
Op zaterdag 19 april bezoeken we, gezamenlijk met de delegatie uit Zöschen, de herdenking van de overdracht van kamp Amersfoort aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Als er voldoende belangstelling uit Beverwijk is dan kunnen we mogelijk een bus huren.Beverwijk Gedenkt.

Op een zondag in april, waarschijnlijk de 20e, wordt er weer een herdenkingsdienst georganiseerd ter nagedachtenis van alle slachtoffers en gevallenen van oorlogsgeweld en vredesmissies vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot heden.

Beverwijk Gedenkt is een initiatief van de St. Indië-monument en www.razziabeverwijk.nlDodenherdenking bij het Razzia-Monument.

Op zondag 4 mei om 11:30 uur wordt de jaarlijkse herdenking gehouden bij het monument op het Stationsplein te Beverwijk. De herdenking wordt georganiseerd door de Gemeente Beverwijk in samenwerking met Basisschool de Wilgeroos die het monument geadopteerd heeft. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie in het Eetcafé CINEAC van de Bioscoop Cineworld op het Stationsplein.
Herdenking in Zöschen Duitsland.

Op vrijdag 16 mei vertrekken we met een bus naar Duitsland om daar op zondag 18 mei de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van het ArbeitsErziehungsLager Zöschen bij te wonen. De terugreis wordt aanvaard op maandag 19 mei. De reis- en overnachtingkosten bedragen ongeveer € 200,- per persoon, inclusief ontbijt, exclusief overige maaltijden.Bijeenkomsten.

Twee of driemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle belangstellenden. Napraten over de herdenkingsreis, foto’s en video’s bekijken, vooruitblikken naar de volgende samenkomsten in Beverwijk of in Duitsland.Andere activiteiten.

Naast een bezoek aan Zöschen en Pulgar dienen we ook de andere plaatsen in Duitsland niet te vergeten waar de slachtoffers van de Razzia naartoe gebracht zijn. Dit zijn, Braunschweig, Weferlingen, Walbeck, Grasleben, Schkopau, Spergau, Kieritzsch, Peres, Nietleben en Schafstädt. Een hele rij plaatsnamen waar mannen te werk zijn gesteld in fabrieken, in mijnen en op aan te leggen vliegvelden. Wij willen er naar streven om zoveel mogelijk plaatsen te bezoeken en als het mogelijk is daar een gedenkteken op te richten.Website laten uitgroeien tot een boek.

De website www.razziabeverwijk.nl dient onderhouden en uitgebreid te worden. Over enige jaren verwachten we voldoende informatie verzameld te hebben om een boek over deze Razzia uit te kunnen geven.Bouwen op het Stationsplein.

De Gemeente Beverwijk heeft vergevorderde plannen voor het Stationsgebied. Tijdens de inspraakavond van 29 januari jl. bleek dat de Gemeente Beverwijk niet nagedacht had over het herplaatsen van het monument voor de slachtoffers van de Razzia dat aan een muur op het Stationsplein bevestigd is.


Uit een eerdere bespreking tussen het Comité Dodenherdenking, de groep 16 april 1944 en de Stichting Indië Monument blijkt dat het Comité Dodenherdenking alle herdenkingen op 4 mei wil samentrekken op Begraafplaats Duinrust. Met de Stichting Indië Monument zijn wij van mening dat het monument én de herdenking op het Stationsplein dient te blijven, de plek waar velen uit Beverwijk vertrokken zijn om niet meer terug te keren.“Stichting 16 april 1944”

Om al de bovengenoemde activiteiten een goede basis maar vooral ook een goede toekomst te geven willen we overgaan tot het oprichten van een Stichting met de naam:
“Stichting 16 april 1944”. Voor deze Stichting zoeken we bestuursleden die zich verbonden voelen met de Razzia van 16 april 1944 omdat hun vader of familielid daarbij betrokken was.Volgend weekend bellen we u om te vragen of u naar de bijeenkomst op zaterdag 15 maart 2008 van 14:00 tot 17:00 uur komt, dan zorgen wij voor koffie, thee, drankjes en hapjes.Met vriendelijke groeten,

Nellie en Cor Bart.

Jan Pleeginghof 6

1944 PP Beverwijk

0251 – 243 000.
Cor Bart | , :