Nieuws

12 nieuwe namen en 1 aanvulling

Omdat mevr. v.d. Starre uit Dordrecht een soortgelijke website op wil zetten voor de Merwedegijzelaars ben ik opnieuw in de Transportlijst van 7 juli 1944 gedoken. Van de niet Beverwijkers moest ik alle gegevens nog toevoegen. Al doende kwam ik er achter dat de Beverwijkse/Velsen-Noordse gijzelaars van 16 april 1944 diezelfde dag een nummer ontvangen moeten hebben bij hun registratie in het PDA Amersfoort. De nummering loopt waarschijnlijk van 436 t/m 922, exact 486 nummers. De Groningers die een week later binnenkwamen kregen een nummerreeks die daarop volgede. De Merwede gijzelaars daar weer op volgend. Door de indeling in groepen ben ik erachter gekomen dat ik 12 namen kon toevoegen en 1 kon aanvullen. De 12 toegevoegde namen zijn:
A. Baas, W. Barendswaard, H. Drent, W v.d. Geyn, G. Modder, H. van Hest, H. Kleiman, W. Kruit, P. Mathijsse, G. Modder, C. Tol, Fr. Vos en P. v.d. Weijden. Aanvulling gevonden voor P. v.d. Heuvel.
Cor Bart | Zondag 9 Oktober 2005, 20:51

Verhaal van Frans Hommes

Bij Frans Hommes is het zijn verhaal toegevoegd wat in het boek "Uitgeest 1940-1945 het had wél gevolgen" opgenomen is.
Cor Bart | Donderdag 15 September 2005, 00:49

Reünie herdenking in Zöschen

Op zaterdagmiddag 27 augustus 2005 van 14:00 uur tot 17:00 uur wordt er een reünie georganiseerd in de Jozefzaal bij de Goede Raad kerk aan de Arendsweg 59 te Beverwijk voor alle deelnemers aan de herdenkingsreis van 22 mei 2005 naar Zöschen.De reünie is een gelegenheid om na te praten en foto's en videobeelden te bekijken van de herdenkingen van afgelopen mei. De herdenking in Zöschen op 28 mei 2006, het plaatsen van een namenlijst met de overledenen van De Kippe en Alpenrose bij het monument op het Ehrenhain in Pulgar en het nagaan of een vervolg bijeenkomst gewenst is zijn onderwerpen waar over gesproken zal worden.De Jozefzaal wordt gehuurd van de Goede Raad kerk. Voor koffie, thee en frisdrank etc. wordt gezorgd. Ter dekking van de kosten wordt u verzocht per deelnemer een bedrag van € 2,50 over te maken op gironummer 1648035 van C.H.M. Bart en P.Bart-Gerrits te Beverwijk. Deze betaling is tevens uw inschrijving voor de Reünie.Ook niet deelnemers zijn van harte welkom. In verband met de beschikbare ruimt is het maximale aantal deelnemers gesteld op 60.Cor Bart | Zondag 17 Juli 2005, 15:14

Website volledig operationeel. Oproep om te reageren.

Sinds zondag 6 februari 2005 is de website technisch opgeleverd. Alle gewenste functionaliteiten zijn gebouwd en werken naar behoren. De weergegeven informatie zal nooit "af" zijn. Ik ben afhankelijk van de informatie die u mij kunt geven om de gebeurtenissen rondom de Razzia en de Razzia slachtoffers zo volledig mogelijk vast te leggen. Graag ontvang ik uw informatie omtrent, uw mening over of uw commentaar op de informatie die u hier aantreft. U kunt eenvoudig reageren via de e-mail onder "contact". Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.
Cor Bart | Dinsdag 8 Februari 2005, 00:09

Presentatie nu correct

Op 30 december 2004 is de presentatie gecorrigeerd. Indien u een foutieve vermelding vindt dan hoor ik dat graag.
Cor Bart | Vrijdag 31 December 2004, 16:44
« 1 2 3 4 »