12 nieuwe namen en 1 aanvulling

Omdat mevr. v.d. Starre uit Dordrecht een soortgelijke website op wil zetten voor de Merwedegijzelaars ben ik opnieuw in de Transportlijst van 7 juli 1944 gedoken. Van de niet Beverwijkers moest ik alle gegevens nog toevoegen. Al doende kwam ik er achter dat de Beverwijkse/Velsen-Noordse gijzelaars van 16 april 1944 diezelfde dag een nummer ontvangen moeten hebben bij hun registratie in het PDA Amersfoort. De nummering loopt waarschijnlijk van 436 t/m 922, exact 486 nummers. De Groningers die een week later binnenkwamen kregen een nummerreeks die daarop volgede. De Merwede gijzelaars daar weer op volgend. Door de indeling in groepen ben ik erachter gekomen dat ik 12 namen kon toevoegen en 1 kon aanvullen. De 12 toegevoegde namen zijn:
A. Baas, W. Barendswaard, H. Drent, W v.d. Geyn, G. Modder, H. van Hest, H. Kleiman, W. Kruit, P. Mathijsse, G. Modder, C. Tol, Fr. Vos en P. v.d. Weijden. Aanvulling gevonden voor P. v.d. Heuvel.
Cor Bart | Zondag 9 Oktober 2005, 20:51