Werkplek Buna Werke, Schkopau

Zoek iedereen die op deze plek gewerkt heeft »

BUNA-Werke Schkopau.

Buna-Werke. Geografische positie 52 - 14’ 00” Noord. 10 - 32’ 50” Oost.

Hieronder vind u een gronologisch overzicht betreffende deze fabriek.

De BUNA-Werke zijn vernoemd naar de ingrediënten die benodigd zijn in het productieproces om synthetisch rubber te maken namelijk BUtadieen met de katalysator NAtrium. Dit proces werd rond 1910 ontwikkeld. Zie voor meer informatie de technische beschrijvingen van Butadieen en Natrium onderaan deze bladzijde.

9 september 1936
Afkondiging van het 4-jaren plan, waarin de verregaande onafhankelijkheid van de Duitse bewapeningsindustrie van buitenlandse grondstoffen, die in Duitsland gemaakt konden worden, bewerkstelligt moest worden.

24 april 1936
Op deze dag werd de 1e steen gelegd voor de kunstrubber fabriek BUNA van de IG-Farben industrie. Door de bouw van deze fabriek kreeg Duitsland de beschikking over de noodzakelijke rubber voor autobanden, onafhankelijk van het buitenland!

14 januari 1937.
De BUNA levert de eerste kunstrubber.

29 april 1939
De directie verklaart dat de productie de hoogte heeft bereikt die de Führer in het 4-jaren plan aangegeven had.

Vanaf 1939 tot en met 1944 werd ongeveer 237.000 ton kunstrubber door de BUNA gemaakt door ongeveer 10.000 arbeiders waaronder bijna 6.000 buitenlanders.

Bij de bevrijding op 14 april 1945 weet de directeur, door de fabriek vrij van Duitse troepen te verklaren, de Amerikanen te bewegen de fabriek niet aan te vallen in verband met de grote hoeveelheden explosieve chemische stoffen op het terrein.

Butadieen

Kanker verwekkende stoffen :: 1,3-Butadieen
1,3-Butadieen is een kleurloos gas met een milde benzineachtige geur. De stof wordt op grote schaal geproduceerd uit aardolie en wordt onder andere gebruikt voor de productie van synthetisch rubber (autobanden) en plastics. Het inademen van 1,3-butadieen kan irritatie van ogen, neus en keel veroorzaken. In proefdieren veroorzaakt 1,3-butadieen verschillende vormen van kanker. Over het algemeen wordt aangenomen dat de stof bij mensen ook kanker kan veroorzaken.
De norm voor 1,3-butadieen bedraagt ongeveer 2 microgram per kubieke meter lucht (US-EPA IRIS Database). Voor de berekeningen is aangenomen dat iemand die zijn leven lang deze hoeveelheid 1,3-butadieen inademt een extra kans van 1 op de miljoen heeft om kanker te krijgen.
Op de webpagina van Hoek-Loos vindt u de technische beschrijving van Butadieen
https://www.hoekloosonline.nl/xgis/pib/1.3Butadieen2.5.pdf

Natrium
Chemisch element, symbool: Na, atoomnummer: 11 en molair gewicht: 22,9898 g/mol. Het is een zacht, reactief metaal met een laag smeltpunt en een relatieve dichtheid van 0,97 g/m3 bij 20ºC (68ºF). Vanuit commercieel oogpunt is natrium het meest belangrijke element van alle alkalimetalen.

Natrium is het zesde meest voorkomende element in de aardkorst; de aardkorst bestaat voor 2,83% uit natrium in alle vormen. Natrium is na chloor het meest voorkomende element in opgeloste vorm in zeewater. De voornaamste natrium zouten die in de natuur voorkomen zijn natrium chloride (rotszout), natrium carbonaat (soda), natrium boraat (borax), natrium nitraat en natrium sulfaat. Natrium zouten komen voor in zeewater, zoute meren, alkalische meren en mineraal/ bronwater.

Natrium reageert snel met water, en ook met sneeuw en ijs, zodat natrium hydroxide en waterstof ontstaan. Wanneer het aan lucht wordt blootgesteld verliest natrium zijn zilverachtige kleur en wordt het een grijsachtige stof, door de vorming van een natrium oxide coating. Natrium reageert niet met stikstof, zelfs niet bij zeer hoge temperaturen, maar het kan wel tot natrium amide reageren met ammoniak. Natrium en waterstof reageren bij temperaturen boven 200ºC (390ºF), zodat natrium hybride ontstaat. Natrium reageert nauwelijks met koolstof, maar het reageert wel met halogenen. Het reageert tevens met verschillende metaalhaliden, zodat metaal en natrium chloride ontstaan. Natrium reageert niet met parafine koolwaterstoffen, maar het vormt additie verbindingen met naftaleen en andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen, en met alkenen. De reactie van natrium met alcohol lijkt op de reactie van natrium met water, deze verloopt alleen langzamer. Er zijn twee algemene reacties met haliden. Een ervan benodigd de condensatie van twee organische verbindingen, welke halogenen vormen als deze worden geëlimineerd. Het tweede type reactie vindt plaats door de vervanging van een halogeen door natrium, zodat een organische natriumverbinding ontstaat.
Zie onderstaande website:
http://www.lenntech.com/elementen-periodiek-systeem/Na.htm