Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (N. Foekema) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G.P. Gaarthuis)
hart

2 personen hebben Jan Fokkens in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Jan Fokkens
Voornaam:Jan
 
Geboren:Maandag 18 April 1921 te Dantumadeel
Overleden: Dinsdag 28 November 1944 te Zöschen
Begraven: Vrijdag 31 November 1944 te Zöschen
Herbegraven: te Zöschen
 
Adres:Hommerterweg40
Woonplaats:Hoensbroek
 
Jan Fokkens
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944: Meerweidelaan31, Velsen-Noord.
 
Op zondag 16 april 1944 rond 13:00 per trein afgevoerd naar het PDA in Amersfoort
 
In het PDA werden alle persoonsgegevens genoteerd waaronder het beroep van de gevangene.
Beroep:Arbeiter/bouwkundige
Gevangenenr:738
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Jan Fokkens is NIET vrijgelaten
 
Op 7 juli 1944 's-morgens om 02:30 uur werden de gevangenen afgemarcheerd naar het station in Amersfoort om per trein naar Duitsland vervoerd te worden.
 
Kampen in duitsland:
Plaats, kamp: Schkopau, GemeinschaftsLager
Plaats, kamp: Zöschen, ArbeitsErziehungsLager
 
Werkplekken in duitsland:
Plaats, plek: Schkopau, Buna Werke
Plaats, plek: Leuna, Leuna Werke
 
Persoonlijk verhaal:
 

Herbegraven bij het Ehrenmal in het Park.

Op 21 november 2007 ontvingen we onderstaande e-mail van de heer J. van den Berg.
In overlijdensakte nr. 102 van 1946, welke zich bevindt bij Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, te Heerlen, wordt het volgende vermeld over Jan Fokkens :
Heden, eenentwintig september negentienhonderdzesenveertig is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hoensbroek ingeschreven een uitreksel uit het register van overlijden der gemeente Zoschen-Duitsland, waaruit blijkt dat aldaar op acht november negentienhonderdvierenveertig te veertien uur is overleden : Fokkens, Jan, oud drieentwintig jaren, ongehuwd, arbeider, geboren te Dantumadeel en wonende te Hoensbroek, zijnde verdere gegevens niet bekend.
Wellicht is het voor u interssante informatie.
M.vr.gr.

In het slachtofferregister van de oorlogsgravenstichting, www.ogs.nl, wordt als datum van overlijden 28 november 1944 vermeld. Ook Sterbeurkunde nr 174 vermeldt deze datum (zie www.cbg.nl).  Het nummer van de Sterbeurkunde klopt met de akten van de dagen daarvoor en daarna.

 

Op 30 december 2010 bericht de heer van den Berg dat op een document van het Rode kruis vermeld staat dat Jan op 16 april 1944 op bezoek was bij zijn ouders in Velsen-Noord. Hij had verlof van z'n werkgever, de Staatsmijn Hendrik in Brunssum.

 

Genealogische gegevens:

Een jongere broer van Jan Fokkens, Herman, geboren Dokkum 12-11-1922, overleden Beverwijk 10-10-2014 huwde Velsen begin januari 1950 Jacoba (Co) van Beek, geboren St. Philipsland 09-06-1920, overleden Overveen 02-05-2011, oudere zus van Jacob Leendert van Beek.

De ouders van Jan zijn: Thomas Fokkens geboren Leeuwarderadeel 27-04-1889, overleden Heemstede 19-05-1978. Gehuwd Leewarden 28-05-1913 met Aaltje Lubberts, geboren Franekeradeel 12-12-1888, overleden Velsen 03-10-1969.


Vorige persoon (N. Foekema) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G.P. Gaarthuis)