Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (J.M. Mertens) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G. Minnée)
hart

Herdenk N.N. de Mink door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: N.N. de Mink
 
Geboren:
 
Adres:Geelvinckstraat 76
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 76, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
N.N. de Mink is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. N.N. Mink hoorde daar niet bij. In een notitie van 3 mei 1944 van Hoogovens staat: De vrijgelatenen behooren niet uitsluitend tot het personeel van Hoogovens. De zoon van den heer de Mink van de Electrotechnische afdeling b.v. is ook teruggekeerd.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd. De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen.  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

 

 

Genealogische gegevens.

De ouders van N.N. de Mink zijn Pieter Mijndert de Mink, electriciën, geboren Haarlem 11-07-1899, overleden 02-04-1991. Huwde Haarlem 13-09-1923 Adriana Sophia Zeijlemaker, geboren Haarlem 25-10-1898, overleden 21-05-1981. De ouders zijn begraven te Beverwijk, Duinrust Algemeen.

In december 1924 verhuisde het echtpaar van Haarlem naar Schulpweg 140 Velsen-Noord. Op 12 januari werd 1926 werd een zoon geboren te Haarlem.


Vorige persoon (J.M. Mertens) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G. Minnée)