Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (J.M. Mertens) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G. Minnée)
hart

Herdenk Ad de Mink door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Ad de Mink
Voornamen:Adrianus Boudewijn
 
Geboren:Dinsdag 12 Januari 1926 te Haarlem
Overleden: Donderdag 4 Augustus 1994 te Roermond
 
Adres:Geelvinckstraat 76
Woonplaats:Velsen-Noord
 
Overlijdensbericht Ad de Mink. Limburgsch Dagblad 05-08-1994.
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 76, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Ad de Mink is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. N.N. Mink hoorde daar niet bij. In een notitie van 3 mei 1944 van Hoogovens staat: De vrijgelatenen behooren niet uitsluitend tot het personeel van Hoogovens. De zoon van den heer de Mink van de Electrotechnische afdeling b.v. is ook teruggekeerd.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd. De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen.  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

De voornamen op 29-10-2020 overgenomen van de gezinskaart gemeente Velsen uit het Provinciaal Noord-Hollands archief. Op deze gezinskaart is vermeld dat het echtpaar De Mink op 16-12-1924 verhuisde van Assumburgstraat 3 Beverwijk naar Schulpweg 16 Velsen-Noord. Zij woonden op verschillende adressen in Velsen-Noord. Schulpweg 140, Nieuwe Schulpweg 321, Cederstraat 45, Nieuwe Schulpweg 313 en 305, Duinvlietstraat 113, in 1940 Meerweidenlaan 16 en in 1943 Geelvinckstraat 76.

Al hun kinderen worden in Haarlem geboren.
Hun 1e zoon wordt in Haarlem op 12 januari 1926 geboren (IJmuider Courant).
Ook hun 2e zoon wordt in Haarlem geboren op 1 maart 1929.
Hun dochter wordt op 7 september 1931 in Haarlem geboren.
Ook de 3e zoon wordt op 5 augustus 1935 te Haarlem geboren.

 

Ad de Mink was telegrafist aan boord van schepen en vliegtuigen, verzekeringsagent en in Roermond directeur van een verzorgingstehuis. Hij overleed begin augustus 1994 (Limburgs Dagblad 05-08-1994).

 

Genealogische gegevens.

Ad huwde circa juni 1951 Joanna P.A. (Jo) Schilder.

De ouders van Ad zijn Pieter Mijndert de Mink, electriciën, geboren Haarlem 11-07-1899, overleden 02-04-1991. Huwde Haarlem 13-09-1923 Adriana Sophia (Jaenne) Zeijlemaker, geboren Haarlem 25-10-1898, overleden 21-05-1981. De ouders zijn begraven te Beverwijk, Duinrust Algemeen.


Vorige persoon (J.M. Mertens) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G. Minnée)