Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (S. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (P. Vuuren)

Naam: Adrianus Vroonland
Geboren:Vrijdag 26 Maart 1920 te Velsen
Adres:Duinvlietstraat 2a
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Duinvlietstraat 2a, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Adrianus Vroonland is vrijgelaten: Zaterdag 8 Juli 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. N.N. Vroonland hoorde daar niet bij. In een notitie van 6 mei 1944 van Hoogovens staat: Uit nadere gegevens is gebleken dat ook E. Vroonland niet gearresteerd is doordat een broer van Vroonland (niet bij ons bedrijf werkzaam) wel gearresteerd was, is hierdoor een abuis ontstaan.

Op 21 augustus 2019 een mailtje van de heer van der Pluijm van Kamp Amersfoort waarin gemeld wordt dat eene Adrianus Vroonland op 8 juli 1944 uit Kamp Amersfoort vrijgelaten is blijkens de afrekening van het kampgeld.

Zijn kampnummer was 688.

Adrianus was op 6 juni 1944 met angina opgenomen in de ziekenbarak van Kamp Amersfoort. Daar bleef hij tot zijn vrijlating op 8 juli 1944.

Met behulp van Wiewaswie en de oude IJmuider Couranten de ouders en andere gegevens gevonden waarmee dit blad kon worden aangevuld.

 

 

Genealogische gegevens.

De ouders van Adrianus zijn Dirk Vroonland, geboren Sloten 16-02-1895, overleden 24-10-1968. Huwde Velsen 08-11-1917 Maartje Zevenbergen, geboren Velsen 28-04-1895, overleden 07-01-1985. Begraven Heemskerk, kerkhof Ned. Herv. Kerk.


Vorige persoon (S. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (P. Vuuren)