Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (J.E. Gool) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (A.H. Gootjes)
hart

Herdenk Wim Goossens door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Wim Goossens
Voornamen:Willem Johannes Alexander
 
Geboren:Zaterdag 22 November 1924 te Velsen
Overleden: Donderdag 5 Januari 2006 te Onbekend
 
Adres:Geelvinckstraat 19
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 19, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Wim Goossens is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. Willem was een van hen. Hij werd door toedoen van de directie van Hoogovens op 3 mei 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd. De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen.  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

 

Genealogische gegevens.

Wim huwde Semarang 23-11-1948 Annie van Gogh, geboren Semarang 17-04-1926.

De ouders van Wim zijn Goossen Goossens, geboren Harderwijk 02-08-1897, overleden Beverwijk 05-01-1958. Huwde Elisabeth Antonette Jacoba Brons, geboren Amsterdam 30-04-1900, overleden.


Vorige persoon (J.E. Gool) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (A.H. Gootjes)