Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (M.P. Hartmans) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (N.P. Heijnis)
hart

Herdenk Johan Heemstra door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Johan Heemstra
 
Geboren:Dinsdag 25 Februari 1919 te Sneek
Overleden: Zaterdag 8 December 2001
Begraven: te Beverwijk, Duinrust Algemeen
 
Adres:Geelvinckstraat 13
Woonplaats:Velsen-Noord
 
Johan Heemstra. 25jr jubileum. Foto Bedrijfsblad "Samen" van Hoogovens december 1966 blz 273.
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 13, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Johan Heemstra is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Johan werkte sinds 2 januari 1942 als controleur arbeidstijd op de Hoogovens. Hij was een van de 111 Hoogoven medewerkers die bij de Razzia van 16 april 1944 gearresteerd werd en afgevoerd is naar Kamp Amersfoort. Zie voor totaallijst Hoogovens IJmuiden. Hij werd door toedoen van de directie van Hoogovens op 3 mei 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk:   “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd, De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren".   (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

 

 

Genealogische gegevens.

In het Noord-Hollands Dagblad van 8 december 1943 is vermeld dat Johan en Johanna in Den Helder in ondertrouw zijn gegaan.

Johan huwde Den Helder 14-01-1944 Johanna Antonia Ritsma, geboren 11-02-1919, overleden 26-03-2003. Begraven Duinrust Algemeen.

De ouders van Johan zijn Agepitis Hermanus Heemstra, geboren Bolsward 01-03-1885, overleden Sneek 22-10-1972. Huwde Bolsward 30-04-1910 Gerbrig Molenaar, geboren Exmorra, Wonseradeel 15-09-1887, overleden Sneek 18-03-1963.


Vorige persoon (M.P. Hartmans) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (N.P. Heijnis)