Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (M.P. Hartmans) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (N.P. Heijnis)
hart

Herdenk Johan Heemstra door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Johan Heemstra
 
Geboren:Dinsdag 25 Februari 1919 te Sneek
Overleden: Zaterdag 8 December 2001
Begraven: te Beverwijk, Duinrust Algemeen
 
Adres:Geelvinckstraat 13
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 13, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Johan Heemstra is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. Johan was een van hen. Hij werd door toedoen van de directie van Hoogovens op 3 mei 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd. De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen.  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

 

Genealogische gegevens.

Johan huwde Johanna Antonia Ritsma, geboren 11-02-1919, overleden 26-03-2003.


Vorige persoon (M.P. Hartmans) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (N.P. Heijnis)