Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (A.H. Gootjes) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (H.J. Grapendaal)

Naam: Cornelis Grapendaal
Geboren:Zondag 28 Mei 1922 te Heemskerk
Adres:Westergeest 6
Woonplaats:Uitgeest
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944: Beverwijk of, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Cornelis Grapendaal is vrijgelaten: Maandag 17 April 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. Cornelis was een van hen.

In een notitie van de Sociale Afdeling van Hoogovens aan de directie van 29 april 1944 is het volgende over Cornelis Grapenaal vermeld: Hij is wel meegenomen geweest naar Amersfoort, doch beweert op de (onjuiste) mededeling van hem, n.l. dat hij 26 jaar is, vrijgelaten te zijn. Maandag 17 april is hij uit Amersfoort gekomen Grapendaal liep echter in de ongevallenwet met een letsel aan zijn pols. Mogelijk is dit een motief voor zijn vrijlating geweest.

 


Vorige persoon (A.H. Gootjes) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (H.J. Grapendaal)