Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (A.G.E. Til) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (L. Toering)

Naam: Gerrit Timmermans
Geboren:Woensdag 23 Januari 1918 te Groningen
Adres:Geelvinckstraat 51
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Geelvinckstraat 51, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Gerrit Timmermans is vrijgelaten: Donderdag 27 April 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. In een notitie van de Sociale Afdeling van Hoogovens aan de directie is vermeld dat Gerrit timmermans vrijgelaten is omdat hij reeds 26 jaar is.

In het dagboek van Theo Schuijt is vermeld dat de eerste groep van 4 jongens op 27 april 1944 vrijgelaten werd uit Kamp Amersfoort. Gerrit was waarschijnlijk een van hen.


Vorige persoon (A.G.E. Til) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (L. Toering)