Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (E. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vries)
hart

Herdenk Hendrik Anne de Vries door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Hendrik Anne de Vries
 
Geboren:Zaterdag 27 December 1924 te Haarlem
Overleden: Donderdag 14 December 1972 te Velsen
 
Adres:Wijkerstraatweg36
Woonplaats:Velsen-Noord
 
Overlijdensbericht van de vader van Hendrik Anne de Vries. Bron IJmuider Courant 15 september 1959.
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Wijkerstraatweg36, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Hendrik Anne de Vries is vrijgelaten: Vrijdag 11 Augustus 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

Van Eddy van der Pluijm, medewerker van Kamp Amersfoort, informatie ontvangen dat H.A. de Vries zeer waarschijnlijk opgepakt is bij de Razzia van 16 april 1944. Zijn naam komt voor op de lijst van gevangenen die vrijgelaten zijn op 11 augustus 1944. Zijn gevangenenummer 682 valt onder de groep van de Razzia van 16 april 1944.

Onderzoek op internet en het bezoek aan het Provinciaal NH-Archief te Haarlem op 16 november 2017 leverden het volgende op: In de adresboeken Velsen 1965,1968 en 1973 treffen we H.A. de Vries aan, analist en woonachtig Kostelijklaan 6. In het Provinciaal Archief Noord-Holland treffen we op de gezinskaart van Hendrik de Vries de enige H.A. de Vries aan geboren tussen 1917 en 1926 en woonachtig in Velsen of Beverwijk. De gegevens op zijn Persoonskaart die opgevraagd is bij het Centraal Bureau voor Genealogie bevestigen de gevonden gegevens.

De ouders zijn: Hendrik de Vries, geboren Amsterdam 20 juni 1883 gehuwd Amsterdam 9 maart 1911 met Durkje Hoekstra, geboren Wijmbritseradeel 16 december 1879. Op 30 april 1913 verhuizen Hendrik en Durkje naar Velsen en wonen achtereenvolgens op Wijkerstraatweg 116, 11, 19 en uiteindelijk 36. Hun dochter, Anne Marie Hendrika, geboren Haarlem 5 juni 1916 overlijdt Haarlem 9 juni 1916.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nemen wij aan dat Hendrik Anne de Vries de jongeman is die op 16 april 1944 opgepakt is bij de Razzia.

 

Genealogische gegevens.

Hendrik was ongehuwd.

De ouders van Hendrik zijn Hendrik de Vries, geboren Amsterdam 20-06-1883, overleden Velsen 13-09-1959. Huwde Amsterdam 09-03-1911 Durkje Hoekstra, geboren Wymbritseradeel 16-12-1879, overleden.  


Vorige persoon (E. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vries)