Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (E. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vries)

Naam: Hendrik Anne de Vries
Geboren:Zaterdag 27 December 1924 te Haarlem
Adres:Wijkerstraatweg 36
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Wijkerstraatweg 36, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Hendrik Anne de Vries is vrijgelaten: Vrijdag 11 Augustus 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

Van Eddy van der Pluijm, medewerker van Kamp Amersfoort, informatie ontvangen dat H.A. de Vries zeer waarschijnlijk opgepakt is bij de Razzia van 16 april 1944. Zijn naam komt voor op de lijst van gevangenen die vrijgelaten zijn op 11 augustus 1944. Zijn gevangenenummer 682 valt onder de groep van de Razzia van 16 april 1944.

Onderzoek op internet en het bezoek aan het Provinciaal NH-Archief te Haarlem op 16 november 2017 leverden het volgende op: In de adresboeken Velsen 1965,1968 en 1973 treffen we H.A. de Vries aan, analist en woonachtig Kostelijklaan 6. In het Provinciaal Archief Noord-Holland treffen we op de gezinskaart van Hendrik de Vries de enige H.A. de Vries aan geboren tussen 1917 en 1926 en woonachtig in Velsen of Beverwijk.

De ouders zijn: Hendrik de Vries, geboren Amsterdam 20 juni 1883 gehuwd Amsterdam 9 maart 1911 met Durkje Hoekstra, geboren Wijmbritseradeel 16 december 1879. Op 30 april 1913 verhuizen Hendrik en Durkje naar Velsen en wonen achtereenvolgens op Wijkerstraatweg 116, 11, 19 en uiteindelijk 36. Hun dochter, Anne Marie Hendrika, geboren Haarlem 5 juni 1916 overlijdt Haarlem 9 juni 1916.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nemen wij aan dat Hendrik Anne de Vries de jongeman is die op 16 april 1944 opgepakt is bij de Razzia.

 

Genealogische gegevens.

Hendrik huwde Heemskerk circa 24-10-1953 P.G. van der Maat.

De ouders van Hendrik zijn Hendrik de Vries, geboren Amsterdam 20-06-1883, overleden Velsen 13-09-1959. Huwde Amsterdam 09-03-1911 Durkje Hoekstra, geboren Wymbritseradeel 16-12-1879, overleden.  


Vorige persoon (E. Vries) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vries)