Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (A.F. Molenaar) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.F.K. Morlang)

Naam: J.W.P. Moonen
Geboren:
Adres:
Woonplaats:
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944: Beverwijk of Velsen-Noord .
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
J.W.P. Moonen is vrijgelaten: Vrijdag 11 Augustus 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

Van Eddy van der Pluijm, medewerker van Kamp Amersfoort, informatie ontvangen dat J.W.P. Moonen zeer waarschijnlijk opgepakt is bij de Razzia van 16 april 1944. Zijn naam komt voor op de lijst van gevangenen die vrijgelaten zijn op 11 augustus 1944. Zijn gevangenenummer 727 valt onder de groep van de Razzia van 16 april 1944.

Bij de zoektocht op internet treffen we in het stadsarchief van Den Haag Johan Willem Petrus Moonen aan geboren Den Haag 13 september 1898. Hij huwde op 7 februari 1923 met Hermina van Zegen. Op de gezinskaart van dit echtpaart komen 7 kinderen voor, echter geen kind met de voorletters J.W.P. 

In de Leidsche Courant van 28 april 1911 treffen we J.W.P. Moonen aan die in de 1e klas geplaatst wordt van de Practische Ambachtschool te Leiden. Verdere informatie nog niet gevonden.


Vorige persoon (A.F. Molenaar) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.F.K. Morlang)