Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (L. Toering) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G.H. Tuijn)
hart

Herdenk Cor Tol door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Cor Tol
Voornaam:Cornelis
 
Geboren:Maandag 24 Oktober 1921 te IJmuiden
Overleden: Woensdag 18 Mei 2011 te Haarlem
Begraven: Woensdag 25 Mei 2011 te Driehuis-Westerveld (Crematie)
 
Adres:Nesa 24
Woonplaats:Akkrum
 
Cor Tol gefotografeerd in 1943 Cor Tol gefotografeerd op het station Barneveld-Voorthuizen  op 8 juli 1944, de dag van z'n vrijlating uit het kamp
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944: op het perron van station, Beverwijk.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Cor Tol is vrijgelaten: Zaterdag 8 Juli 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

De heer van J.P. van Asperen mailt op 2 mei 2010 dat Cornelis, geboren in IJmuiden, in juli 1944 vrijgelaten is uit Kamp Amersfoort. Gegevens gevonden bij ITS in Bad Arolsen bevestigen dit. Op het afrekeningsbriefje van het kampgeld staat aangegeven dat hij op 6 juli heeft afgerekend. De foto van Cor op het station Barneveld-Voorhuizen heeft als datum 8 juli 1944.

Uit de mails van J.P. van Asperen:
Cor verbleef op 16 april 1944 in Akersloot en had afgesproken om in Beverwijk bepaalde papieren op te halen. Op de fiets naar Uitgeest en daar vandaan naar Beverwijk per trein. Op het perron van Beverwijk is hij aangehouden en naar Bioscoop De Pont afgevoerd en later die dag met de groep op transport gesteld naar Amersfoort.

Tot 16 april 1944 volgde Cor de opleiding aan het seminarie van de Oud-Katholieke kerk te Amersfoort, hij had juist zijn kleine wijding gehad. Na de oorlog heeft hij zijn studie tot Oud-Katholiek pastoor afgerond. Hij woonde toen wegens evacuatie in Akkrum, normaal was dat de Bloemstraat 108 in IJmuiden. Hij werkte als Oud-Katholiek pastoor in Schiedam, Amsterdam en Haarlem en woont nog steeds in Haarlem. Zijn roepnaam in de familie is Kees, maar naar buiten noemt men hem Cor.

Aanvullende gegevens gevonden op 30 juni 2009 in het archief van ITS, de Internationale Tracing Service, in Bad Arolsen Duitsland. Op het transportbriefje van 6 juli 1944 is de opmerking "niet vertrokken" getypt. Daarnaast het  bewijs van afrekening van het kampgeld gedateerd 6 juli 1944 aangetroffen. Cor is op 8 juli vrijgelaten uit Kamp Amersfoort, gelijk met Hendrik Bertus Daniels, Arie Kuilman en Ton Pallesen. Dit wordt bevestigd door Theo Schuijt die in zijn dagboek op 8 juli 1944 schreef:

Dien dag gingen er al vier van de afgekeurden, o.a. Ton Pallesen, naar huis en kregen we dus goede moed, dat we heel spoedig zouden volgen. Het praatje ging alweer: Voor Woensdag zouden we allen thuis zijn. Toch misten we Ton met zijn accordeon, maar we vermaakten ons niettemin met Peter Rijsdijk, die op zijn gitaar o.a. eigen gemaakte nummertjes ten beste gaf. Zo zal ik b.v. “Tabaksurrogaat “ en vooral “Holland mijn Holland” nooit vergeten!

Cor had in het PDA Amersfoort het kampnummer 472.

Hoe het precies gelopen is is nog niet bekend maar Cor had contact met Henk Kröder uit Beverwijk,   gevangene nummer 473. De opeenvolgende gevangene nummers (472 en 473) wijzen er op dat ze op 16 april direct na elkaar genoteerd zijn in Kamp Amersfoort. In het kamp beloofde Henk Cor: “als we er allebei uitkomen dan zal ik je bruiloft filmen want ik heb nog een lege film thuis”.  Henk heeft daadwerkelijk het huwelijk van Cor met Tineke Nijenhuis na de oorlog op zwart-wit film vastgelegd. http://www.youtube.com/watch?v=ilUGJTiyJE8

 

Het overlijdensbericht overgenomen van onderstaande website:

http://egmond.okkn.nl/pagina/362/emeritus-pastoor_cor_tol_overled

 

Emeritus-pastoor Cor Tol overleden

Op 18 mei jl. overleed in zijn woonplaats Haarlem de emeritus pastoor en docent Cornelis Tol. De aimabele mens Cor Tol werd 89 jaar oud. Hij was afkomstig uit IJmuiden en werd vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met Dirk de Rijk en Geert van Kleef gewijd door mgr. Andreas Rinkel in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht. Een nieuwe lichting priesters als teken van hoop na de donkere oorlogsjaren.

Cor Tol begon zijn loopbaan als kapelaan in Rotterdam (parochie van de HH. Laurentius en Maria Magdalena) en werd in 1947 al als pastoor van Schiedam aangesteld, in een tijd waarin pastoors en hun gezin maar moesten zien rond te komen met een wel heel bescheiden honorarium.
Van 1956 tot 1968 volgde het pastoraat van Amsterdam en tot slot dat van de parochie Haarlem van 1968 tot 1978. In zijn laatste actieve jaren kon hij zich geheel concentreren op zijn docentschap liturgiek en Godgeleerdheid aan het Oud-Katholiek Seminarie.
Hij was vanaf de zestiger jaren betrokken bij de liturgievernieuwing en maakte ook deel uit van de redactie van het Gezangboek (1990) en Kerkboek (1993). Van zijn hand is het veel gebruikte eucharistische gebed no. 2.

Voor zijn wetenschappelijke arbeid werd hij in september 1985 tijdens de Seminariedag als eerste geëerd met de Mgr. Dr. Rinkelprijs (foto: de uitreiking door prof. dr. Jan Visser).

De kerk gedenkt in dankbare herinnering deze trouwe dienaar. Het gebed wordt gevraagd voor hem, zijn weduwe Tineke Tol-Nijenhuis en hun kinderen.

De avondwake voor Cor Tol wordt gehouden op dinsdag 24 mei om 19.30 uur in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem, waarna er gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren. De uitvaart vindt de volgende dag plaats om 11.30 uur vanuit dezelfde kerk, waarna de crematie in familiekring volgt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 mei 2011

 

Genealogische gegevens.

Cor huwde Hilversum 18-06-1947 Tineke Nijenhuis, geboren 01-07-1926, overleden 16-06-2013.

De ouders van Cor zijn Pieter Tol, geboren Den Helder 29-04-1887, overleden Velsen 1962. Huwde Egmond aan Zee 04-07-1913 Elisabeth Pluimgraaff, geboren Egmond aan Zee circa 15-05-1887, overleden Velsen 19-03-1926.


Vorige persoon (L. Toering) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (G.H. Tuijn)