Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (P.J.J. Vlietstra) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vos)
hart

Herdenk Fons Vos door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Fons Vos
Voornaam:Alphons
 
Geboren:Zaterdag 8 November 1924 te Velsen
Overleden: Woensdag 22 Oktober 2014
 
Adres:Meerweidenlaan 16
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Meerweidenlaan 16, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Fons Vos is vrijgelaten: Vrijdag 11 Augustus 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. Fons was een van hen. Hij werd door toedoen van de directie van Hoogovens op 3 mei 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd. De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen.  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

 

Aanvankelijk aangenomen dat Fons naar Braunschweig en Mascherode in Duitsland gedeporteerd was. Echter, de aanvullende gegevens gevonden op 30 juni 2009 in het archief van ITS, de Internationale Tracing Service, in Bad Arolsen Duitsland wijzen uit dat hij niet gedeporteerd is. De straatnaam vermeld op de overgetypte transportlijst was moeilijk leesbaar, we lazen: .....wijklaan 15. Op het transportbriefje is Meerwijklaan 16 vermeld. Dit kan ook niet correct zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat Alphons een broer is van de ook opgepakte Jan, Hans en Marinus Vos die op de Meerweidenlaan 16 woonden.

- Op het transportbriefje van 6 juli 1944 is "niet vertrokken" vermeld.

- Een bewijs van afrekening van het kampgeld gedateerd 11 augustus 1944.

Op deze documenten is zijn PDA Amersfoort gevangenenummer 653 vermeld en niet 553 zoals aangetroffen op een overgetypte transportlijst. Op de transportlijst is als beroep "Kontorist" vermeld.

 

Genealogische gegevens.

De vier broers  Alphons Vos, Hans Vos,  Jan Vos  en Marinus Vos werden opgepakt bij de Razzia. Alphons en Jan zijn op 11 augustus 1944 vrijgelaten.

De ouders zijn Jan Vos, geboren Wijk en Aalburg 23-12-1894, overleden. Huwde Velsen 16-03-1916 Johanna Maria van der Mast, geboren Sprang 23-12-1895, overleden. Scheiding uitgesproken 27-03-1972.

“Weduwe”  van der Mast woonde al in 1940 alleen op Schulpweg 73. In  1947 op Kees Delfsweg 50.  Later Populierenlaan 72. Haar man woonde niet bij haar.

 


Vorige persoon (P.J.J. Vlietstra) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Vos)