Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (N.W. Ursem) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.P Valk)
hart

Een persoon heeft Cornelis Hendrikus Valk in het hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Cornelis Hendrikus Valk
 
Geboren:Maandag 23 Mei 1921 te Beverwijk
Overleden: Woensdag 12 September 1990 te Amsterdam
 
Adres:Doodweg 6
Woonplaats:Velsen-Noord
 
Cor Valk
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Doodweg 6, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Cornelis Hendrikus Valk is vrijgelaten: Woensdag 3 Mei 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

 

 

Op 4 mei 2019 hebben wij Hans van den Berg, Hub directeur Tata Steel IJmuiden, gesproken over de betrokkenheid van de medewerkers van Hoogovens bij deze razzia. De heer van den Berg zegde de volledige medewerking van het archief van Tata Steel toe om de ontbrekende gegevens op te sporen.

Na vooronderzoek door medewerkers van het archief bleek dat er documenten uit de oorlog in het archief aanwezig waren. Bij ons bezoek op 12 augustus 2019 hebben wij de gegevens aangetroffen van 111 medewerkers van Hoogovens die op 16 april 1944 gearresteerd werden en afgevoerd zijn naar Kamp Amersfoort. Cornelis was een van hen. Hij werd door toedoen van de directie van Hoogovens op 3 mei 1944 vrijgelaten uit Kamp Amersfoort.

In een notitie van de Sociale Afdeling aan de directie van Hoogovens van 3 mei 1944 staat letterlijk: “Hedenmiddag met de trein van kwart over 2 is een 60-65 tal jongens uit Amersfoort teruggekeerd, De namen werden deze morgen afgeroepen en op een desbetreffende vraag ontvingen zij ten antwoord, dat zij naar Scheveningen gingen  Eerst toen zij buiten het kamp waren, bemerkten zij, dat zij vrij waren”. (Met “Scheveningen” werd “Het Oranjehotel” bedoeld, de gevangenis te Scheveningen, CB).

 

Uit het Dagboek van Theo Schuijt:
Woensdag 3 Mei.
Toen moesten we netjes aantreden op het voorplein in de grote plassen, want het had net hard geregend. Er zouden er een stuk of wat afgeroepen worden. Als je naam werd afgeroepen, moest je hard “ja” schreeuwen, vlug naar Westerveld, die afriep, lopen, in de houding springen, zoals dat de gewoonte was, en je geboortedatum zeggen. Eén was zo zenuwachtig, dat hij zijn geboortedatum niet meer wist, en toen hij dat op zijn papieren had nagekeken, bleek hij niet de bedoelde persoon te zijn. Eén liep niet hard genoeg naar voeren en moest enige tijd rondjes lopen en één met een weelderige haardos werd een lok afgeknipt! Dien dag gingen er 65 gelukkigen naar huis. En ’s-Middags werden we aan het werk gezet. We moesten strovlechten, doch indien mogelijk werd er meer “gedrukt” dan stro gevlochten. Bij het bedappèl was het in een van de zalen niet stil genoeg en moesten de jongens verschillende malen vlug uit en weer in de bedden. Dat was voor degenen, die driehoog lagen een heel karwei!
Vanaf de volgende dag werd het dagelijks gezamenlijk Rozenkrans bidden door Jan, de Blockoudste, verboden, die het te gevaarlijk vond worden.

 

Genealogische gegevens.

Anton Valk is een broer van Cor Valk en zij zijn neven van J.P. Valk.

Cor huwde circa 15-05-1942 C.S. Alkemade.

De ouders van Cor zijn Hendrikus Valk, geboren Culemborg 09-03-1897, overleden. Huwde Beverwijk 11-04-1918 Theodora Zoon, geboren Beverwijk 21-01-1896, overleden.


Vorige persoon (N.W. Ursem) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J.P Valk)