Op 16 april 1944 werden van hier 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd van wie velen nooit zijn teruggekeerd.

Vorige persoon (J.B. Handgraaf) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Heemstra)
hart

Herdenk Meeuwis Pieter Hartmans door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Naam: Meeuwis Pieter Hartmans
 
Geboren:Woensdag 6 September 1922 te Drongelen
Overleden: Zaterdag 27 Juli 2002 te Zaanstad
 
Adres:Ladderbeekstraat21
Woonplaats:Velsen-Noord
 
 
Opgepakt bij de Razzia in Beverwijk en Velsen van 16 april 1944 in de Ladderbeekstraat21, Velsen-Noord.
 
Tussen 16 april 1944 en 11 augustus 1944 werden ongeveer 160 gegijzelden vrijgelaten
Meeuwis Pieter Hartmans is vrijgelaten: Vrijdag 11 Augustus 1944
 
Persoonlijk verhaal:
 

Van de website: http://www.groene.nl/2004/0405/rh_essay.html het onderstaande overgenomen van de zoon van Meeuwis Pieter Hartmans. Rob Hartmans is historicus. Hij publiceert regelmatig in De Groene Amsterdammer en Historisch Nieuwsblad. Eerder verschenen van zijn hand De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars dagblad en de essaybundel Vaarwel dan!

De mooie verhalen over de oorlog
Volgens Loe de Jong was Nederland vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog fel anti-Duits. Een mythe, vindt Chris van der Heijden: het volk bestond uit slapjanussen. Bart van der Boom, in zijn onlangs verschenen ‹We leven nog›, vindt dit weer een te masochistisch zelfbeeld. De geschiedenis als gezelschapsspel.  door Rob Hartmans

Het waren onooglijke, vergeelde en door de muizen aangevreten papieren die anderhalf jaar geleden uit het huis van mijn overleden vader te voorschijn kwamen. Een deel ervan was afkomstig uit de oorlog. Een in juli 1940 uitgereikt diploma machinebankwerken; de arbeids overeenkomst met zijn eerste werkgever; de oproep om op 15 mei 1942 in het kader van de Arbeidsinzet naar Duitsland te vertrekken; zwaar bestempelde reisdocumenten; briefkaarten; een verklaring van Vereinigte Deutsche Metallwerke dat hij wegens een ernstige ver wonding aan zijn hand naar Nederland is teruggestuurd.
Hoewel hij relatief vroeg in Duitsland te werk werd gesteld, was mijn vader dus snel weer terug. Een geluk bij een ongeluk dat de twintigjarige jongeman zijn linkerwijsvinger kostte en hem een bloedvergiftiging bezorgde die hem enkele weken op het randje van de dood deed zweven.

Uit de overige papieren valt te reconstrueren hoe mijn vader de rest van de oorlog is doorgekomen. Hij werkte achtereenvolgens bij kriegswichtige bedrijven als de Hoogovens en de telefoondienst van de PTT. Terwijl andere mannen in toenemende mate gevaar liepen naar Duitsland te worden gestuurd, waar het door de geallieerde bombardementen op industriegebieden en bevolkingscentra steeds gevaarlijker werd, was hij relatief veilig.

Totdat het noodlot hem, althans tijdelijk, inhaalde en hij op 16 april 1944 samen met 467 andere mannen uit Velsen-Noord en Beverwijk werd opgepakt. Herhaalde aanslagen door het verzet in noordelijk Kennemerland hadden de Duitsers zo woedend gemaakt dat die na het fusilleren van enkele gijzelaars en het plegen van zogeheten Silbertanne-moorden besloten tot een grootscheepse razzia.

De jongens, allemaal tussen achttien en 21 jaar oud, werden als «gijzelaar» naar het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort getransporteerd.In augustus werden de gijzelaars uit Kennemerland geselecteerd. De meeste werden als dwangarbeider naar Duitsland gestuurd; een kleine honderd man werd vrij gelaten. Van hen werkte een deel bij kriegswichtige bedrijven, terwijl anderen om gezondheidsredenen werden afgekeurd voor werk in Duitsland. Hoewel mijn vader in de eerste categorie viel, gooide hij ook zijn mismaakte en pijnlijke hand in de strijd en heeft, zo blijkt uit een brief aan zijn ouders, tevens hartklachten voorgewend.

Toen hij op bijna tachtigjarige leeftijd stierf, kon hij bogen op een indrukwekkende reeks ziektes en kwalen, maar van hartproblemen is mij niets bekend. In ieder geval slaagde hij in zijn opzet en blijkens het door Lagerkommandant Berg getekende Entlassungsschein is hij op 11 augustus 1944 vrijgelaten.Van de bijna vierhonderd streekgenoten die naar Duitsland werden gedeporteerd, kwamen er zeker honderd om het leven. Het was dus zonder meer een verstandige keuze van mijn vader alles in het werk te stellen om te worden vrijgelaten.

 

 

Genealogische gegevens.

Meeuwis huwde Velsen 24-06-1954 Antje Bergers, geboren Velsen 06-09-1927, overleden Zaanstad 24-03-1999. .

De ouders van Meeuwis zijn: Simon Hendrik Hartmans, geboren Hooge en Lage Zwaluwe 23-11-1894, overleden Velsen 14-05-1984. Gehuwd Nederhemert 03-11-1921 met Geertrui Kuijntjes, geboren Nederhemert 17-01-1901, overleden IJsselstein 27-09-1994. Beide begraven te Driehuis Westerveld.  

 

 

 


Vorige persoon (J.B. Handgraaf) | Terug naar de lijst | Volgende persoon (J. Heemstra)