Boek zoekt sponsoren

De Stichting 16 april 1944 heeft het plan opgevat om alle verhalen over de razzia te bundelen en uit te geven in een boek. Om de verkoopprijs van dit boek redelijk te houden zoekt de Stichting Sponsoren. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via de e-mail: info@razziabeverwijk.nl of per telefoon: 0251 - 243 000.

Bijdragen kunt u storten op rekeningnummer IBAN NL61 RABO 0162 4777 40, ten name van Stichting 16 april 1944 te Beverwijk onder vermelding van "Boek".

Alle sponsoren die € 50,- of meer overmaken worden opgenomen op de lijst achter in het boek als zij dit wensen en op de overschrijving aangeven "Boek + vermelding". Sponsoren die € 100,- of meer overmaken ontvangen het boek zodra het uitkomt. Verzoeke tevens uw adres op de overschrijving te vermelden.