Monument of begraafplaats: Ehrenmal, Zöschen

Ehrenmal te Zöschen bij de herdenking op 31 mei 2004 Nederlands monument naast het Ehrenmal te Zöschen Park met het gedenkteken te Zöschen Mitteldeutsche Zeitung 1 juni 1992 Inwijding Ehrenfriedhof in Zöschen op de oorspronkelijke plaats Noordhollands Dagblad 23 mei 2005 Artikel i.v.m. Herdenking Zöschen op 22 mei 2005 Mitteldeutsche Zeitung 23 mei 2005 Herdenking in Zöschen op 22 mei 2005

Ehrenmal in het park te Zöschen.

Duitse tekst op het gedenkteken - - Nederlandse vertaling

Dieser Ort Mahnt - - - - - - - - - - - Deze plaats herinnert
an die Schandtaten - - - - - - - - - aan de schandelijke daden
des Faschismus - - - - - - - - - - - van het Fascisme.

Etwa 500 Zwangsarbeiter - - - - - Ongeveer 500 dwangarbeiders
des damaligen KZ Lagers - - - - - - van het toenmalige concentratiekamp
Zöschen wurden von - - - - - - - - Zöschen werden door
Nazis ermordet und - - - - - - - - - Nazi’s vermoord en
zu Tode gepeinigt gequält - - - - - tot de dood gemarteld, mishandeld,
gehetzt und geschunden - - - - - - vervolgd en afgebeuld.

Belgier Bulgaren Deutsche - - - - - - Belgen Bulgaren Duitsers
Englander Flamen Franzosen - - - - -Engelsen Vlamingen Fransen
Griechen Holländer Italiener - - - - - Grieken Hollanders Italianen
Kroaten Polen Serben Slowaken - - - Kroaten Polen Serven Slowaken
Sowjetburger Tsjechen Ungarn - - - -Russen Tsjechen Hongaren
liegen in dieser Erde - - - - - - - - - - liggen in deze aarde

Fluche ihren Mördern - - - - - - - - - Vervloekt zijn hun moordenaars
Den Toten zu Ehren - - - - - - - - - -De doden tot eer
Den Menschen zur Mahnug - - - - - - De mensen tot waarschuwing
den Feinden der menschheit - - - - - De vijanden der mensheid
zur ewigen Schande. - - - - - - - - - Tot eeuwige schande

Na de oorlog is dit gedenkteken opgericht op de toenmalige begraafplaats van de slachtoffers van het concentratiekamp Zöschen. In 1983 moest de begraafplaats verplaatst worden in verband met de bruinkoolwinning in het Luppe-Elster-Aue gebied. De lichamen werden opgegraven, gecremeerd en in urnen bijgezet bij het gedenkteken dat naar het centrum van het dorp Zöschen verplaatst werd ondanks protesten van de burgerij.

Na de val van de muur in 1989 kwam ook een einde aan de bruinkoolwinning in het Luppe-Elster-Aue gebied en besloot de gemeenteraad van Zöschen de oorspronkelijke begraafplaats met gedenkteken opnieuw in te richten. Op 29 december 1991 werd de oorspronkelijke begraafplaats weer heropend. Het monument en de 136 Urnen waren terug geplaatst.

Jaarlijks wordt in de maand mei een herdenking gehouden, in de kerk van Zöschen en bij het Ehrenmal in het park, voor alle slachtoffers van het concentratiekamp Zöschen. In 2022 op 8 mei.